Geen categorie, vogel

De Krakeend

Nog een eend die hier aan de Durme de winter doorbrengt: de Krakeend. Ze heeft niet de kleurenpracht van de wintertaling, noch de plechtige kuif van de kuifeend, deze krakeend blinkt uit in eenvoud.

Een paartje krakeenden: vrouwtje links, mannetje rechts

De mannelijke krakeend is herkenbaar aan een bijna egaal grijs verenkleed. Enkel aan de staart zijn de veren volledig zwart  op een enkel wit stukje na. Het vrouwtje van deze soort is nauwelijks te onderscheiden van het vrouwtje van de wilde eend. Beiden zijn ze bruin. Op de borst en buik heeft zij echter meer wit. Zie hieronder. Zij heeft een eerder rode snavel, waar die bij het mannetje grijszwart is.

Nog een paartje krakeenden: vrouwtje links, mannetje rechts

In Vlaanderen is de soort als broedvogel en als wintergast de laatste decennia in aantal toegenomen. Tegenwoordig ligt het aantal broedparen boven de 1.000 met belangrijke kernen in het Scheldebekken en Midden-Limburg. De totale Vlaamse winterpopulatie is de voorbije twintig jaar gestaag toegenomen tot ongeveer 10.000 individuen. In de winter komt de soort voor op allerlei waterpartijen, zoals kanalen, dokken, plassen, overstroomde meersen of broeken en getijdengebieden. In het broedseizoen verkiest de Krakeend ondiepe vijvers en moerassen met een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie alsook opspuitterreinen en weilandcomplexen. (Bron: https://www.natura2000.vlaanderen.be/soort/krakeend)

Mannetje krakeend

Leave a Reply