Bloem, plant

Melk na een knikje

Een plant die een melkachtige substantie afscheidt wanneer je haar knakt, dat is onder andere de gekroesde melkdistel. Niet alle distels zijn toegelaten. Vooral diverse paarse distels dien je sito presto te verwijderen. Het heeft met het aantal zaden te maken die de bloemen produceren. Maar deze, met haar gele bloem, mag blijven staan.

Gekroesde Melkdistel

De melkachtige substantie waaraan de distel haar naam dankt

Net als alle distels, heeft de gekroesde melkdistels ook stekels. Daar blijf je beter niet aan steken. De bladeren zijn “van boven glanzend, vrij donkergroen en aan de rand vaak wat gekroesd. Ze hebben lang-driehoekige tanden en zijn niet gedeeld of gespleten tot gedeeld en met afgeronde, aangedrukte oortjes aan de voet.” (wilde-planten.nl)

Gekroesde Melkdistel

De stekelige bladeren van de gekroesde melkdistel

De plant bloeit van juni tot oktober, is tweeslachtig en eenjarig. De bloem is een vorm van lintbloem. Daarbij vormt elk bloemblaadje eigenlijk een bloemkroon. Elk geel blaadje heeft enkele tandjes op het uiteinde. Die vormen samen de oorspronkelijke bloemkroon van 5 blaadjes. In principe kan je dus stellen dat elk geel blaadje zijn eigen bloem vormt. Elk blaadje is verbonden met een eigen stamper. In het midden, tussen alle stampers, groeien de meeldraden.

Gekroesde Melkdistel

De meeldraden met daarrond (onderaan links op de foto) de stampers

Leave a Reply