bij, Insect

Een echte hommel

Hommels lijken op elkaar, dat is mijn conclusie wanneer ik probeer te achterhalen welke soort dit is. Ik kom er maar niet uit. Is het de aardhommel of de tuinhommel? Omdat ik las dat het een soort is met een bijzonder lange tong (zie foto) en een voorkeur heeft voor onder meer gele lis (zie foto), ga ik voor die laatste soort.

Tuinhommel

De tuinhommel op gele lis

De tuinhommel heeft 3 gele stroken op zijn lijf. Daar zit het hem juist, ik zie er maar 2, met een lichte zwarte scheiding tussen 1 strook. Verder zijn ze zwart behaard en hebben ze een wit achterlijfpunt. Omdat de soort een lange tong heeft, kiezen ze vaak voor bloemen waarvan de nectar diep in de bloem te vinden is, zoals bij deze gele lis, vingerhoedskruid, distel of kamperfoelie.

Tuinhommel

Hier is een duidelijk stuifmeelkorfje te zien aan de poten

De nesten kunnen zich op verschillende plaatsen bevinden, van zowel op de grond als eronder, in nesten van vogels of muizen, in schuren en zolders. Een kolonie bestaat uit 50 tot 120 exemplaren.

Leave a Reply