bij, Dier

Is het een wesp? Is het een bij?

Soms zie je een bij en blijkt het een vlieg te zijn. Soms zie je een tor en blijkt het een wants te zijn… En heel soms zie je een wesp en blijkt het een bij te zijn. Zoals de hierboven afgebeelde gewone wespbij. Insecten determineren is niet altijd zo eenvoudig.

Gewone Wespbij

De gewone wespbij is een koekoeksbij die voor haar voortplanting van andere bijen afhankelijk is

De gewone wespbij lijkt wel heel erg op een wesp: de slanke taille, de gele vlekken, … De bij kenmerkt zich verder door haar rode kleur en zwarte strepen op het borstschild. Net als vele wespen is het lichaam ook weinig behaard. Op de kop bevinden zich wel gele afstaande haartjes.

Net als gewone bijen leeft deze wespbij van nectar en stuifmeel, maar ze verzamelt die niet. Daar zit de voortplanting voor iets tussen. De gewone wespbij is namelijk een koekoeksbij die haar eitje in het ondergrondse nest van de meidoornzandbij, de zwartbronzen zandbij en de Witvlekzandbij legt. Daarmee doodt haar larve de oorspronkelijke bewoner en eet vervolgens diens voedselvoorraad op.

Leave a Reply