Geen categorie, vogel

De Krakeend

Nog een eend die hier aan de Durme de winter doorbrengt: de Krakeend. Ze heeft niet de kleurenpracht van de wintertaling, noch de plechtige kuif van de kuifeend, deze krakeend blinkt uit in eenvoud.

Continue Reading