vogel

De Wintertaling

De bergeend en kuifeend zijn niet de enige eenden die je in de winter langs de Durme kan tegenkomen. Ik trof er ook deze Wintertaling aan. De kleinste eend die je in Europa kan vinden. Ze wordt ongeveer 35 cm groot.

Het vrouwtje van de wintertaling met een groene vlek onder de veren

Met zijn mooie oranje en groene kleuren op zijn kop heeft de mannelijke wintertaling iets exotisch. Zijn lijf is overwegend grijs met een witte streep aan de vleugels. De vrouwtjes zijn dan weer bruin.

Ze vinden hun eten door te grondelen, dat wil zeggen dat ze met hun staart omhoog het water induiken en in de bovenste slijklaag van de bodem hun eten zoeken.

Net als het vrouwtje, heeft ook het mannetje van de wintertaling zo’n groene vlek.

In Vlaanderen broeden naar schatting 500 tot 600 paren, hoofdzakelijk in de Kempen en in het Scheldebekken in de driehoek Antwerpen-Dendermonde-Mechelen. In de westelijke helft van Vlaanderen is de Wintertaling een schaarse broedvogel. In Vlaanderen overwinteren doorgaans enkele tienduizenden Wintertalingen (20.000 tot 40.000 ex.). De grootste aantallen komen voor op de slikken en in de schorren langs de Zeeschelde tussen Zandvliet en Gent (met af en toe meer dan 20.000 individuen). (Bron: https://www.natura2000.vlaanderen.be/soort/wintertaling)

Leave a Reply