vogel

wit-zwarte vogel

Normaal gezien ging ik vandaag wat planten in mijn tuin fotograferen, maar laat ik nu net iets anders zijn tegengekomen. Terwijl boterbloemen mijn volste aandacht eisten, streek op 4 meter van mij een vogel neer. Wit en zwart, slank postuur, … dit is geen standaard tuinvogel. Drie foto’s en vijftien seconden later en de vogel vliegt op. Ik had bezoek gekregen van de Witte Kwikstaart.

Witte Kwikstaart

De witte kwikstaart wordt zo’n 16 tot 19cm groot

De naam kwikstaart verwijst naar het voortdurende op- en neergaan van de staart. De vogel leeft rond water, maar ook in menselijk gebied waar hij het naar zijn zin heeft. Vaak legt de witte kwikstaart zijn eieren in de buurt van woningen.

De streek rond het oog is wit, de kopkap en het borststuk zijn zwart

De streek rond het oog is wit, de kopkap en het borststuk zijn zwart

De witte kwikstaart kan zowel naar het zuiden trekken om te overwinteren, als hier blijven.

Leave a Reply